Tag: shamrahayu abd aziz

Home / Blog / ArchivesTag: shamrahayu abd aziz

Teaching, A Noble And Challenging Job

May 18, 2017/0/0/

THE Holy Prophet Muhammad (PBUH) said, “Seek knowledge and train to be dignified and calm while seeking knowledge, and humble yourselves with those whom you learn from”. This is among the sayings or hadith of Prophet Muhammad (PBUH) on the relationship between students and teachers. This hadith also indicates the elevated position of teachers in […]

Artikel

Identiti Perundangan Negara

March 22, 2016/1/0/

UNDANG-UNDANG negara kita perlu dilihat dalam konteks negara kita sendiri. Ia tidak boleh diasingkan daripada sejarah dan keadaan serta perkembangan setempat. Ini kerana undang-undang itu bercambah dari bumi, bukan jatuh dari langit. Undang-undang itu hendaklah berasas dan bertunjangkan identiti negara. Sehubungan dengan itu pertalian antara antara sosiologi, termasuk sejarah serta budaya, dan undang-undang adalah aspek penting […]

Artikel, Uncategorized

Hak Asasi – Antara Teori Universalisme dan Relativisme

March 15, 2016/0/0/

DISEDARI atau tidak, penyebaran faham hak asasi yang bersandarkan kefahaman manusia, sudah berada di arus perdana. Penyebarannya semakin keras dan deras. Tidak ada yang salah tentang hak asasi. Ia adalah keperluan asas setiap individu. Namun, ia menjadi salah sekiranya tiada elemen ketuhanan dan hanya mementingkan kehendak manusia. Perlembagaan kita merangkum hak asasi di bawah tajuk kebebasan […]

Artikel

Akademik Aktivis

March 8, 2016/0/0/

PERANAN akademik ialah menggali ilmu dan mencerahkan ilmu bagi tujuan bermanfaat. Daripada ilmu itu juga dibina sesuatu yang baharu dan baik; menyatakan yang benar dan membetulkan yang salah. Tujuan ilmu yang luhur ialah mendekatkan diri manusia kepada al-Khaleq. Al-Ghazali dalam kitabnya, Ihya’ Ulumiddin menulis, “pendidiklah yang bekerja menyempurnakan, membersihkan, mensucikan dan membawakan hati itu mendekati Allah […]

Artikel

Sistem raja berperlembagaan dan keberadaan kuasa dan fungsi Majlis Raja

February 23, 2016/0/0/

SISTEM raja berperlembagaan dan keberadaan kuasa dan fungsi Majlis Raja-Raja mencerminkan kelangsungan perjanjian antara raja dan rakyat. Ia juga merupakan inti sari pewarnaan sistem raja berperlembagaan di negara ini. Hakikatnya ialah, perjanjian antara raja dan rakyat ini menepati beberapa inti pati faham perlembagaan (constitutionalism) walaupun faham perlembagaan itu dikatakan lahir dan zahir dalam sistem Barat, bukan […]

Artikel