Daily Archives: January 31, 2018

Home / Blog / Daily Archives: January 31, 2018

Adab Berselisih Pendapat

January 31, 2018/0/0/

ALLAH SWT menyebut di dalam al-Quran menerusi surah al Imran, ayat 103 yang bermaksud “Dan berpegang teguhlah kamu sekelian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah […]

Artikel , , ,