Daily Archives: October 19, 2017

Home / Blog / Daily Archives: October 19, 2017

Memulakan Jalan Hidup Fitrah

October 19, 2017/0/0/

SETIAP manusia yang lahir di dunia adalah di dalam keadaan fitrah, namun ibu bapalah yang mencorakkan anak-anak mereka sama ada menjadi Yahudi, Majusi atau Kristian. Islam memberi panduan kepada manusia agar tidak tergolong di kalangan tersebut dan mengajar supaya manusia tidak menjadikan anak yang baru lahir berada di dalam keadaan kotor dan tidak baik. Sesungguhnya […]

Artikel , , ,