Daily Archives: April 4, 2017

Home / Blog / Daily Archives: April 4, 2017

Zaid jadi Penterjemah Rasulullah

April 4, 2017/0/0/

KEPENTINGAN berbahasa tidak dapat kita nafikan hari ini. Kelebihan dapat menguasai pelbagai jenis bahasa menjadikan kita mudah untuk mendapatkan ilmu daripada pelbagai sumber. Kepentingan berbahasa ini turut menjadi keutamaan Baginda apabila ada di kalangan oara sahabat yang diminta untuk mempelajari bahasa lain selain bahasa arab. Beliau, Zaid bin Thabit al-Ansari. Kisah Zaid bin Thabit al-Ansari […]

Artikel , , ,