Daily Archives: March 6, 2017

Home / Blog / Daily Archives: March 6, 2017

Perkahwinan Menuntut Persediaan

March 6, 2017/0/0/

IKHLAS adalah antara sifat terpuji yang menghiasi peribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT  dan keikhlasan jugalah yang menjadi asas penilaian di sisi Allah sama ada amalan yang dilaksanakan oleh setiap umat islam  diterima Allah SWT  ataupun sebaliknya. Pendek kata, keikhlasan menjadi penentu kepada kejayaan atau kebahagiaan  individu  di dunia dan akhirat. Allah SWT  berfirman […]

Artikel , , ,