Daily Archives: October 19, 2016

Home / Blog / Daily Archives: October 19, 2016

Islam Agama Nasihat Dan Menasihati

October 19, 2016/0/0/

NASIHAT menurut agama Islam menunjukkan bahawa Islam itu merupakan cara hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan seharian umatnya. Nasihat yang dilaksanakan sememangnya bertujuan untuk memperbaiki kesilapan agar dapat membuat perubahan dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Jika diteliti makna nasihat, ianya berasal dari bahasa arab ‘Nasaha’ yang bererti menapis iaitu murni serta bersih […]

Artikel , , ,