Daily Archives: October 17, 2016

Home / Blog / Daily Archives: October 17, 2016

Cara Berfikir Penentu Hala Tuju Kejayaan

October 17, 2016/0/0/

HUJJATUL¬†Islam Imam Ghazali RA di dalam kitabnya ‘Ihya Ulumuddin’, mendefinisikan akal sebagai sumber ilmu, tempat timbul, dan sendi ilmu. Ilmu itu berlaku daripada akal sebagaimana berlakunya buah-buahan daripada pohon kayu, sinar dari matahari dan penglihatan daripada mata. Akal ialah satu senjata atau kekuatan pemberian Allah yang amat berharga kepada setiap insan. Antara seluruh makhluk ciptaan […]

Artikel , , ,