Daily Archives: August 22, 2016

Home / Blog / Daily Archives: August 22, 2016

Tambat Hati Pasangan Dengan Perkataan Baik

August 22, 2016/0/0/

KOMUNIKASI merupakan satu aspek yang amat ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dalam membentuk keharmonian dalam sesebuah ruamahtangga tersebut.  Islam secara jelas mengungkapkan bagaimana pentignya komunikasi dalam hubungan suami dan isteri yang akhirnya akan mewujudkan satu hubungan yang mesra. Pasangan yang ideal ialah mereka yang memahami teknik komunikasi yang berkesan  dan mengamalkannnya dalam kehidupan. Islam menggesa […]

Artikel , , ,