Daily Archives: August 3, 2016

Home / Blog / Daily Archives: August 3, 2016

Selamatkan Keluargamu

August 3, 2016/0/0/

INSTITUSI keluarga merupakan madrasah penting dalam melahirkan individu muslim berkeperibadian mulia. Nikmat yang disusuli dengan rahmat melalui keluarga yang bahagia akan membawa kepada kebaikan dan ganjaran syurga. Sebuah keluarga yang diterajui dan dipimpin oleh pasangan suami isteri, memerlukan kasih sayang dan tanggungjawab rumah tangga terhadap keselamatan serta kesempurnaan kehidupan yang mengikut syariat. Oleh itu, Ustaz […]

Artikel, Uncategorized , , ,