Daily Archives: July 20, 2016

Home / Blog / Daily Archives: July 20, 2016

Komunikasi Yang Baik

July 20, 2016/0/0/

JALINAN perhubungan manusia melalui kalimah ‘Hablun minnan nas’ mentafsirkan sebagai suatu interaksi yang nyata menggunakan sistem pancaindera untuk menerima dan memberi mesej dalam sebuah komunikasi. Kaedah komunikasi berkait rapat melalui pertuturan seseorang manusia sama ada ianya dapat menghasilkan satu perhubungan yang baik ataupun tidak baik. Malah, setiap pergerakkan manusia juga dipandukan oleh komunikasi dimana mesej […]

Artikel, Uncategorized , , ,