Daily Archives: July 18, 2016

Home / Blog / Daily Archives: July 18, 2016

Didik Keluarga Tanggungjawab Suami

July 18, 2016/0/0/

ISLAM adalah ad Din yang serba lengkap dan menyeluruh dalam pelbagai lapangan hidup iaitu aspek aqidah , syariah dan akhlak . Rasulullah  SAW  telah menerima daripada Allah SWT  satu risalah lengkap tersebut melalui wahyu al Qur’an al Karim yang merupakan sumber rujukan utama Islam .Kemudian, Rasulullah SAW  diperintahkan untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia di samping […]

Artikel , , ,