Daily Archives: June 29, 2016

Home / Blog / Daily Archives: June 29, 2016

Islam Ajaran Perdamaian

June 29, 2016/0/0/

KALIMAH Islam membawa erti menyerah diri sepenuhnya kepada ALLAH SWT serta memberi makna keamanan dan kesejahteraan. Keselamatan di dunia dan di akhirat akan dapat dinikmati dengan kehidupan yang dijamin ALLAH melalui ketaatan kepada-Nya. Konsep yang ditekankan oleh agama Islam menyeru seluruh umatnya berkasih sayang antara satu sama lain serta menghormati diantara sesama manusia. Kaedah yang […]

Artikel , , ,